Mitä ekspressiivisen taideterapian ryhmässä tapahtuu?

Tässä tekstissä avaan vähän sitä, mitä tyypillisesti ekspressiivisen taideterapian ryhmässä tapahtuu.

Mitä ekspressiivisen taideterapian ryhmässä tapahtuu? Read More »