NLP – Neurolinguistic Programming 

Neurolingvistinen ohjelmointi on kokoelma erilaisia työkaluja, joilla voidaan tehokkaasti ohjelmoida keho-mieli uudenlaisiin asentoihin vanhojen totuttujen sijaan. Sitä käytetään ja sovelletaan mm. koulutuksissa, valmennuksissa, terapioissa,  asiakaspalvelussa, myynnissä, johtamisessa sekä henkilökohtaisen kasvun välineenä.

NEURO: neurologia, eli hermotautioppi
LINGUISTIC: kielellinen, kielitiede
PROGRAMING: ohjelmointi, voidaan myös sanoa prosessointi

NLP:n avulla voidaan muuttaa ohjelmointeja, joita olemme oppineet ja joita meihin on ”asentunut” elämän kokemusten ja ympäristön vaikutuksesta. 
NLP on paitsi mielen ja alitajunnan tasolla, myös hermostoon vaikuttava menetelmä. Suuri osa käytöksestämme ja etenkin reaktioistamme tulee alitajunnassa kantamistamme asioista, ja näitä on hyvin vaikeaa muuttaa, kun emme loogisen järjen tasolla voi päästä näihin asioihin kiinni.

Koen, että NLP:llä on paljon yhteyttä ekspressiivisen taideterapian kanssa, senpä takia tartuinkin tilaisuuteen opiskella NLP:tä syksyllä 2020. Tätä kirjoittaessani (lokakuussa 2021) olen kokenut omakohtaisesti, miten syvällisesti vaikuttavia NLP:n menetelmät ovat.
Ekspressiiviselle taideterapialle ja NLP:lle yhteisiä asioita ovat korkea aistimisen taso, mielikuvat ja mielikuvituksen hyväksi käyttäminen ja kehomieli -kokonaisuuden huomioon ottaminen, ajatukset vaikuttavat tunteisiin ja tunteet vaikuttavat kehoomme. Sama toimii myös toisinpäin: kehon tuntemukset vaikuttavat tunteisiin, tunteet ajatuksiin.  
NLP-tekniikoilla voidaan esimerkiksi kartoittaa jonkin reaktion ilmenemis- ja toimintamalli ja sitten muuttaa se, poistaa pelkoja, muuntaa tunnetiloja jne. NLP:n avulla voidaan helpottaa stressituntemuksia ja saada uudenlaisia näkökulmia asioihin, ihmisiin ja tilanteisiin. 
NLP on kehitetty 1970-luvulla Richard Bandlerin ja John Grinderin toimesta. Kumpikin oli kiinnostunut mielen toiminnasta ja menestyvien ihmisten ajattelemisen laadusta. 
Lue lisää NLP:stä: https://www.nlpyhdistys.fi/tietoa/