Yrityksille

Tunneäly on päivän sana. Tunneälykykyihin kuuluvat tunteiden tiedostaminen itsessä ja toisissa sekä omien tunteiden ilmaiseminen. Tunneälykkyyden ominaispiirteisiin sisältyy myös itsehillintä, taito motivoitua ja empatiakyky. Näitä kaikkia voi harjoitella ekspressiivisen taideterapian keinoin.

Ekspressiivisen taideterapian yksi lähtökohta on, että jokainen ihminen on arvokas juuri sellaisena kuin on. Jos työyhteisö kykenee näkemään, kuulemaan ja hyväksymään jokaisen jäsenensä juuri sellaisena, kuin jokainen on, jokainen jäsen voi tuoda oman itsensä esiin pelkäämättä arvostelua ja naurunalaiseksi tulemista ja yhteisö pystyy hyötymään diversiteetistä. Jokainen ihminen on kuitenkin oma itsensä työyhteisössäkin, harva pystyy leikkaamaan itsestään mitään osia pois, lähinnä kai joitakin osia itsestä piilotetaan, jos koetaan, että ympäristö ei ehkä arvostaisi sen esille tuomista. Jos jatkuvasti joutuu kontrolloimaan itseään ulkopuolelta tulevien asioiden takia, ajaa äkkiä itsensä loppuun.

Ekspressiivinen taideterapia on loistava itsetuntemuksen syventämisen väline ja hyvä itsetuntemus on yksi korkean tunneälykkyyden osa-alue. Aistinen, kehollinen menetelmä opastaa havainnoimaan itseä, monestihan kehomme ilmaisee asioita, ennenkuin järjellisesti ehdimme päätellä niitä, aina ei ole edes sillä hetkellä mahdollista järkeistää. Kehollinen tuntemus tai muu havainto voi johtaa aivan uudenlaisiin oivalluksiin, kuin järjen ja logiikan avulla saavutettava.

Mitä parempi itsetuntemus yksilöllä on, sen paremmin hän tulee toimeen myös muiden kanssa, on helpompi tiedostaa muiden olevan erilaisia ja että on ok, jopa hyvä asia, että ihmisissä on eroja. Erityisesti johtajan asemassa olevalla tämä korostuu, hyvän itsetunnon ja itsetuntemuksen omaava johtaja pystyy ottamaan vastaan työntekijöiden palautteen ilman pelkoa oman asemansa murenemisesta ja pystyy toimimaan aidosti yhteisön hyväksi ja fasilitoimaan yhteisön jäsenten luovuuden esille tulemista ilman pelkoa nolaamisesta ja torjumisesta. Tällainen johtaja pystyy rakentamaan luottamuksen koko yhteisöön ja se jos mikä ruokkii kaikkien hyvinvointia.

Luovia menetelmiä ohjatusti käyttämällä yhteisön yhteishenki voi parantua, luovuus ja ongelmanratkaisukyky lisääntyä ja keskinäinen ymmärrys, suvaitsevaisuus ja arvostus parantua. Työhyvinvoinnin parantuessa sairauspoissaolot vähenevät ja työympäristön ilmapiiri kehittyy yhteisön jäseniä tukevaksi ja jopa ruokkivaksi.

Taiteen tekemistä työkaluna käyttäen toisen ihmisen kohtaaminen tapahtuu toisella tasolla, kuin päivittäisen järjen ja logiikan tasolla. Tällöin mahdollistuu aivan erilaisia asioita ja päästään käsiksi aivan erilaiseen tietoon, kuin järjen ja logiikan avulla saavutettava. Etenkin luovuutta, ongelmaratkaisukykyä ja uusia innovaatioita kehittelevissä yrityksissä tämä ihmisen kyky leikitellä asioilla on hyvin tarpeellinen, mutta onko sille järjestetty riittävästi tilaa ja osataanko sitä hyödyntää suhteessa substanssitekemiseen?

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan teidän yhteisönne tarpeisiin sopiva kokonaisuus.