Ekspressiivinen taideterapia

Ekspressiivinen taideterapia (ETT, EXAT)
on 1970-luvulla USA:ssa kehitetty  terapiamenetelmä, jossa työskentely tapahtuu monitaiteisesti taidelajien välillä sujuvasti liikuskellen. ETT on tekemällä kehitetty (ei siis ole ollut ensin rakennettua teoreettista viitekehystä vaan on lähdetty tekemällä kokeilemaan) , ilmiöpohjainen metodi, jonka yksi perusajatus on se, että ihminen itse tietää, mitä hän tarvitsee voidakseen paremmin. ETT on kehittynyt ikäänkuin vastalauseeksi diagnoosiperustaisille terapiamuodoille, se painottuu yksilöllisyyteen ja asiakkaan omien havaintojen ja oivallusten mahdollistamiseen kehollista ja aistista työskentelyä hyväksikäyttäen.

Taidetyöskentely ETT:n viitekehyksessä tapahtuu parhaimmillaan loogisen järjen alueen ulkopuolella, kehollisuuden, aistisuuden, havainnoinnin, tunteen ja liikkeen maastossa, vaihtoehtoisessa todellisuudessa, jossa tapahtuu, mitä tapahtuu ja mikä tahansa on mahdollista. Se antaa mahdollisuuden päästä totuttujen tapojen ja ajatusmallien ulkopuolelle, jonnekin, jossa on mahdollista löytää jotakin sellaista, jota puhumalla ja järkeistämällä asioita ja tunteita ei ole mahdollista löytää. Tätä kutsutaan tekemällä saavutettavaksi eli poieettiseksi tiedoksi. Sitä ei ole tarpeellista selittää ja analysoida heti, voi vain tehdä, olla ja havaita, antaa tapahtua sen, mitä kullakin hetkellä on tarpeellista tapahtua.

Toki puhe ja sanat kuuluvat myös ekspressiiviseen taideterapiaan, mutta reflektion ja analysoinnin aika on vasta myöhemmin. Heti tekemisestä ei voi siirtyä ajatteluun ja järkeistämiseen, vaan vasta ajallisen ja fyysisen etäisyyden ottamisen jälkeen. Kuvia voi tarkastella paljon myöhemminkin, ne voivat selkeyttää asioita ja elämäntilanteita pitkänkin ajan kuluttua, vaikka varsinainen taiteellisen työskentelyn kokonaisuus olisi tullut päätökseen aiemmin. On tärkeää huomata, että pelkästään taiteen tekeminen, ohjatustikaan, ei vielä vie eteenpäin, pelkkä tekeminen ei riitä asioiden käsittelyksi, niin terapeuttiselta kuin se saattaakin tuntua, vaan sadonkorjuu, tekemisen tai tuotoksen tarkastelun aikana nousseiden asioiden vieminen käytäntöön ja arkeen on se, joka auttaa muovaamaan elämää ja ajatusmalleja uusiksi.

Ekspressiivisen taideterapian tai -ilmaisun kursseille osallistuaksesi et tarvitse mitään taiteellisia taitoja, ”Low skill – high sensitivity” eli matala osaamisen ja korkea aistimisen taso on keskeistä työskentelyssä. Taidelajeja kukin ohjaaja käyttää omien osaamisalueidensa ja mieltymystensä mukaan, itse käytän useimmiten kuvan tekemistä, äänenkäyttöä (sekä oman äänen, että äänilähteiden), liikeilmaisua, hahmotyöskentelyä, draamaelementtejä sekä tajunnanvirtakirjoitusta.
Ota yhteyttä   niin voimme sopia sinulle alkukeskusteluajan.

Työhyvinvointi
Vaikka ETT on alunperin kehitetty terapiametodiksi, se soveltuu erittäin hyvin sovellettavaksi myös erilaisiin yhteisöihin esim. työnohjauksessa, työhyvinvoinnissa, tunneälyn kehittämisessä, yhteishengen parantamisessa, luovassa ongelmanratkaisussa kuin myös yksilötyöskentelyyn henkisen kasvun ja valmentautumisen saralla. Ota yhteyttä niin mietimme juuri sinun organisaatiosi tarpeita vastaavan ratkaisun.