Tietosuojaseloste

Tietosuojalaki 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Menthor ArtExpressive Oy

Y-tunnus: 3169070-2

Osoite: Uuhiniementie 42, 35300 Orivesi

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Nimi: Jari Koskinen

Osoite: Uuhiniementie 42, 35300 Orivesi

Sähköpostiosoite: [email protected]

REKISTERIN NIMI

Menthor ArtExpressive Oy:n tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjärekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Menthor ArtExpressive Oy:n tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Menthor ArtExpressive Oy:n tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen & kehittämiseen sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen & kehittämiseen sekä analysointiin, markkinointiin ja tilastointiin.

REKISTERIN TIETORYHMISTÄ

Palvelussa käsitellään Käyttäjän yhteystietoja sekä muita Käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla.

REKISTERISELOSTEEN SAATAVUUS

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Menthor ArtExpressive Oy, Uuhiniementie 42, 35300 Orivesi.

viimeksi muokattu 14.1.2021