Mistä on kysymys?

Ekspressiivinen taideterapia (ETT, EXAT)
on 1970-luvulla USA:ssa kehitetty  terapiamenetelmä, jossa työskentely tapahtuu monitaiteisesti taidelajien välillä sujuvasti liikuskellen. ETT on tekemällä kehitetty (ei siis ole ollut ensin rakennettua teoreettista viitekehystä vaan on lähdetty tekemällä kokeilemaan) , ilmiöpohjainen metodi, jonka yksi perusajatus on se, että ihminen itse tietää, mitä hän tarvitsee voidakseen paremmin. ETT on kehittynyt ikäänkuin vastalauseeksi diagnoosiperustaisille terapiamuodoille, se painottuu yksilöllisyyteen ja asiakkaan omien havaintojen ja oivallusten mahdollistamiseen kehollista ja aistista työskentelyä hyväksikäyttäen.
Taidetyöskentely ETT:n viitekehyksessä tapahtuu parhaimmillaan loogisen järjen alueen ulkopuolella, kehollisuuden, aistisuuden, havainnoinnin, tunteen ja liikkeen maastossa. Se antaa mahdollisuuden päästä totuttujen tapojen ja ajatusmallien ulkopuolelle, jonnekin, jossa on mahdollista löytää jotakin sellaista, jota puhumalla ja järkeistämällä asioita ja tunteita ei ole mahdollista löytää. Tätä kutsutaan tekemällä saavutettavaksi eli poieettiseksi tiedoksi. Sitä ei ole tarpeellista selittää ja analysoida heti, voi vain tehdä, olla ja havaita, antaa tapahtua sen, mitä kullakin hetkellä on tarpeellista tapahtua.
Toki puhe ja sanat kuuluvat myös ekspressiiviseen taideterapiaan, mutta reflektion ja analysoinnin aika on vasta myöhemmin. Heti tekemisestä ei voi siirtyä ajatteluun ja järkeistämiseen, vaan vasta ajallisen ja fyysisen etäisyyden ottamisen jälkeen. Kuvia voi tarkastella paljon myöhemminkin, ne voivat selkeyttää asioita ja elämäntilanteita pitkänkin ajan kuluttua, vaikka varsinainen taiteellisen työskentelyn kokonaisuus olisi tullut päätökseen aiemmin. On tärkeää huomata, että pelkästään taiteen tekeminen, ohjatustikaan, ei vielä vie eteenpäin, pelkkä tekeminen ei riitä asioiden käsittelyksi, niin terapeuttiselta kuin se saattaakin tuntua, vaan sadonkorjuu, tekemisen tai tuotoksen tarkastelun aikana nousseiden asioiden vieminen käytäntöön ja arkeen on se, joka auttaa muovaamaan elämää ja ajatusmalleja uusiksi.

Ekspressiivisen taideterapian tai -ilmaisun kursseille osallistuaksesi et tarvitse mitään taiteellisia taitoja, ”Low skill – high sensitivity” eli matala osaamisen ja korkea aistimisen taso on keskeistä työskentelyssä. Taidelajeja kukin ohjaaja käyttää omien osaamisalueidensa ja mieltymystensä mukaan, itse käytän useimmiten kuvan tekemistä, äänenkäyttöä (sekä oman äänen, että äänilähteiden), liikeilmaisua, hahmotyöskentelyä, draamaelementtejä sekä tajunnanvirtakirjoitusta.

Työhyvinvointi
Vaikka ETT on alunperin kehitetty terapiametodiksi, se soveltuu erittäin hyvin sovellettavaksi myös erilaisiin yhteisöihin esim. työnohjauksessa, työhyvinvoinnissa, yhteishengen parantamisessa, luovassa ongelmanratkaisussa kuin myös yksilötyöskentelyyn henkisen kasvun ja valmentautumisen saralla. Ota yhteyttä niin mietimme juuri sinun organisaatiosi tarpeita vastaavan ratkaisun.

EFT
Emotional Freedom Technique eli lyhyemmin EFT on naputtelutekniikka (eng. tapping), jonka avulla voidaan tehokkaasti avata kehon energiatukoksia ja tunnelukkoja. Tekniikan ehkä tunnetuimman kehittäjän Stanfordin yliopiston insinööri Gary Craigin mukaan ”Kaikkien negatiivisten tunteiden syy on häiriö kehon energiajärjestelmässä.”
EFT on tavallaan akupunktion serkku, siinä vain ei käytetä neuloja, vaan naputellaan sormenpäillä kehon energiakanavien (meridiaanien) päätepisteitä. Naputtelu poistaa tukokset energiakanavissa ja energia pääsee jälleen kulkemaan, vapauttaen tukoksen aiheuttaneen tunnelukon. Nämä lukot voivat oireilla kehollisinakin oireina.
Meridiaanit ja kehon energiajärjestelmät on tunnettu jo tuhansia vuosia kiinalaisessa lääketieteessä, länsimainen lääketiede on keskittynyt lähinnä kehon kemialliseen luonteeseen, eikä ole aivan viime vuosia lukuunottamatta ollut kiinnostunut kehon energiavirtauksista, mutta muutama teos aiheesta kuitenkin löytyy (ehkä enemmänkin, mutta nämä ovat suora lainaus G. Craigin kirjasta EFT – tunteiden vapautustekniikat):


  • Becker, Robert O. and Selden, Gary. The Body Electric. Morrow, NY, 1985
  • Becker, Robert O. Crosscurrents. Tarcher, NY, 1992
  • Burr, H.S. Blueprint for immortality: the electris patterns of life. Neville Spearman, London, 1972
  • Nordenström, B. Biologically closed electric circuits: clinical, experimental and theoretical evidence for an additional circulatory system. Nordic, Stockholm, 1983

EFT on oman kokemukseni mukaan tehokas, mutta ainakin itselläni huomattavasti tehokkaampi toisen tekemänä, kuin itsehoitona. Itsehoidolla voi kuitenkin huomattavasti tehostaa hoitoa hoitokertojen välillä.
Hoidossa hoidettava istuu tuolilla ja hoitaja naputtelee sormenpäillä hoidettavan kehoa tietyistä pisteistä. Hoitoon kuuluu myös sanallistettua ohjeistusta ja hoidon edetessä hoidettava voi sanaistaa omia kokemuksiaan ja työstää prosessiaan myös sanallisesti ohjatusti.

Reiki -hoito
Reiki on japanilaisen Mikao Usuin 1900 -luvun alussa kehittämä energiahoitomenetelmä, jossa hoitaja kanavoi universaalia elämänenergiaa hoidettavan kehoon ja sitä kautta poistaa energiatukoksia. Reikillä ja muilla energiahoidoilla on saavutettu myös fyysisissä ongelmissa tuloksia. Alaa ovat tutkineet mm. William Bengston, Pauliina Aarva, D.J. Benor, K.S. Cohen ja monet, monet muut, fysiikan tohtori Johanna Blomqvistin kirja Kvanttifysiikasta energiahoitoihin antaa varsin hyvän kattauksen aiheesta ja siitä tehdyistä tutkimuksista.


”Sinä päivänä, kun tiede alkaa tutkia aineettomia ilmiöitä, se edistyy yhdessä vuosikymmenessä enemmän kuin kaikkina aikaisempina olemassaolonsa vuosisatoina. Ymmärtääkseen maailmankaikkeuden todellista luonnetta, pitää ajatella asioita energian, taajuuksien ja värähtelyn kautta.”
Nicola Tesla (1856-1943)

Begnstonin menetelmää on tutkittu viidessä eri yliopistossa kymmenessä kokeessa ja sen teho on todistettu mm. hiirillä, jotka paranivat aggressiivisesta rintasyövästä. Bengstonin tutkimuksista voidaan myös päätellä, että usko menetelmään ei ole välttämätön, vaan menetelmään uskominen voidaan jopa unohtaa.
Myöskään reiki ei liity mihinkään kulttuuriin tai uskontoon eikä siihen liity tarvetta uskoa mihinkään uskomusjärjestelmään. Reiki oli alunperin henkisen kasvun menetelmä, jossa opitaan elämän energian kanavoimista oman kehon läpi.
Reikihoito useimmiten koetaan rentouttavana, parantavana, rauhoittavana ja tasapainoittavana. Myös fyysisiin kipuihin voi saada apua reikistä.
Reikihoidossa hoidettava istuu tuolilla tai makaa hoitopöydällä ja hoitaja kuljettaa käsiään joko hoidettavan kehoa kevyesti koskettaen tai ei ollenkaan koskettaen. Reikihoitoa voi myös tehdä etänä siten, että hoidettava ja hoitaja ovat fyysisesti eri paikoissa.