Yrityksille

Ekspressiivisen taideterapian yksi lähtökohta on, että jokainen ihminen on arvokas juuri sellaisena kuin on. Jos työyhteisö kykenee näkemään, kuulemaan ja hyväksymään jokaisen jäsenensä juuri sellaisena, kuin jokainen on, jokainen jäsen voi tuoda omat parhaat puolensa esiin pelkäämättä arvostelua ja naurunalaiseksi tulemista. Jokainen ihminen on kuitenkin oma itsensä työyhteisössäkin, harva pystyy leikkaamaan itsestään mitään osia pois, lähinnä kai joitakin osia itsestä piilotetaan, jos koetaan, että ympäristö ei ehkä arvostaisi sen esille tuomista. Mitä parempi itsetuntemus yksilöllä on, sen paremmin hän tulee toimeen myös muiden kanssa.
Luovia menetelmiä ohjatusti käyttämällä yhteisön yhteishenki voi parantua, luovuus ja ongelmanratkaisukyky lisääntyä ja keskinäinen ymmärrys, suvaitsevaisuus ja arvostus parantua. Työhyvinvoinnin parantuessa sairauspoissaolot vähenevät ja työympäristön ilmapiiri kehittyy yhteisön jäseniä tukevaksi ja jopa ruokkivaksi.
Ota yhteyttä, niin suunnitellaan teidän yhteisönne tarpeisiin sopiva kokonaisuus.